Katter vi saknar

(2012-2013)
Katter vi saknar är ett projekt utan faktiska katter. Kvar är endast människans representation av katten och
idé som projiceras på den yta som katten upptog. Projektet baseras på nekrologtexter över bortgångna katter
från en kattorganisations hemsida.
Cats that we miss
(2012-2013) is a project with no actual cats. Remaining is only the human repre-
sentation of the cat and the idea that is projected onto the surface as the cat occupied. The project is based
on obituary texts over cats that passed away from a cat organization’s website.
Sofiak.se 2021