statement/konstnärlig redogörelse

Mitt arbete utgår ifrån ett minne från när jag var 7 år då jag blev påsprungen av ett rådjur. Min praktik är ett undersökande, sökande och försök att pussla ihop minnet. Bilderna och känslorna från rådjursmötet har ingen tydlig struktur eller traditionellt bildperspektiv då jag flög upp i luften och inte såg händelsen. Utifrån detta minne undersöker  jag maktstrukturer, normer och det ickenormativa. Ofta används relationen/dikotomin mellan det mänskliga – icke mänskliga för synliggöra dessa. Mitt intresse ligger också i att undersöka hur det icke-mänskliga påverkar oss människor och koreograferar våra liv vare sig vi vill eller ej. Begrepp som önskad/oönskad återkommer i arbetet. Jag intresserar mig för hur vår identitet konstrueras i mötet med den andre. Mitt arbete beskriver jag som serielt, en sak ger en annan, samt att det är interdisciplinärt, jag rör mig gärna mellan olika medium.
Är baserad i Gbg på Tredje Långgatan 13A. Har ett pågående konstnärligt samarbete med Felicia Bodin sedan 2009. Grundläggande konstnärlig utbildning på Göteborgs Konstskola samt kandidatexamen i Fri Konst, Akademin Valand.

In all my artistic work I keep returning to a memory from when I was 7 years old and i was run down by a roedeer in the forrest. My practice contains of me trying to investigate, and search the memory on different levels.  I see my role as an artist to be sensible  to  impressions and perceptions and to visualize them.  My work  centers on questioning the anthropocentric norm and powerstructures. My interest is also towards investigating how the non human is affecting humans and choerographs our lifes neither we like it or not. Concepts such as undesired / desired recurs in the work. My interest is to what is happening beyond the normative. By using the relationship between humans and the non human I feel that the layers of oppression and power structures are made visible, and how construction of the identity happens in relation towards the other.

By questioning the human perspective, I want to become more aware of the other ways to communicate.

 I´d like to place  my work in the interdisciplinary art context. Inspiration does’nt necessarily have to come from art. My work is serial, one thing leads to another.

Sofiak.se 2019