Statement/konstnärlig redogörelse

Relationen mellan djur människa och natur är återkommande i mitt arbete. Den får i min konst både symbolisera och gestalta inre och yttre tillstånd. Funderingar kring begrepp som till exempel utsatthet och att samtidigt döljas finns ofta med i arbetet. Motiven återkommer i olika former både som representationer och siluetter av representation. Jag använder även masken som både kan dölja och skapa ett avvikande uttryck. Maskerna använder jag på flera olika sätt performativt och som förlaga för teckning. De olika motiven skapar nya uttryck när de byter medium eller möter ett annat motiv. Jag upplever hur natur och djur i relation till människan öppnar upp för många olika lager av frågor kring normer, hierarki och tolkningsföreträde.

Som 7-åring blev jag påsprungen av ett rådjur och den händelsen gav mig en inblick i en situation där vissa idéer kastades upp i luften och andra saker tydliggjordes.
Är baserad i Götene, Kinnekulle.  Grundläggande konstnärlig utbildning på Göteborgs Konstskola samt kandidatexamen i Fri Konst (2013), Konstfack och Akademin Valand.

Sofiak.se 2024