Levande träd och djurbarn

Jag har gjort en del nya verk och nu har akvarellen fått komma in tillsammans med teckningen. Det är levande träd med blottade rötter samt nattfjärilar som seglar runt på ytan. Även personer med djurmasker återkommer. Ny bekantskap är den röda solhatten som jag har arbetat med på olika sätt. Här är några av de nya verken som jag har arbetat med hösten 2019 och under vintern 2020.

Sofiak.se 2020