Låt dina kråkfötter vila på mitt huvud

I en restaurering måste den oönskade närvaron bort för att det önskade ska kunna få utrymme.

På strandängen måste höga stolpar/ träd/buskage avlägsnas för de är fördelaktiga och omtyckta utkiks/boplatser av rovfåglar och kråkfåglar. Dessa i sin tur hotar känsliga arter som lever och skapar sina bon på strandängen.

Strandängen på Rörö är känd som en omtyckt rastplats för många olika typer av fåglar. Alla är dock inte lika önskvärda.

För vem återskapas eller vårdas strandängen? För mig är det intressant att ifrågasätta det antropocentriska perspektivet. De arter som människan vill rädda är de som människan vill ha där. Kan människan se mänskliga handlingar tydligare i mötet med Kråkfågeln? Det kan tyckas brutalt att Kråkfågeln tar strandvadarens ägg, men hur ter sig våra handlingar då vi bränner, klipper och hugger bort naturliga platser för vissa icke önskvärda arter?

Urbefolkningen i Nordamerikas västkust reste totempålar vid strandkanten för att minnas den bortgångne. Personens totemdjur gestaltades i skulpturen och ju högre rang personen befann sig i desto mer utförlig blev skulpturen av totemdjuret.

Den mänskliga kråktotempålen.

Genom att göra mig själv till en totempåle med kråk-atttribut vill jag manifestera de som inte får vara där. Jag vill genom mötet med den stillastående symbolen visa på ett annat perspektiv. Ett perspektiv där betraktaren får möta en stillastående transformerad människa förklädd till kråka. Jag vill också med min längd erbjuda en konkret fysisk plats för kråkfötter att slå sig ned. Titeln: Låt dina kråkfötter vila på mitt huvud, hänvisar också till talesättet ”att sätta en kråka” -en signatur, att ta ställning i ett beslut samt begreppet ”Kråkfötter” som är en handstil som i skolans historia uppfattats som dåligt och borde övas bort. Jag vill välkomna det oönskade för att jag tror att vi alltid borde sträva efter dynamik. Dynamik skapas genom att bjuda in det oönskade, det jobbiga, fula eller föraktade.

Masken har även traditionellt använts av personer som vill försätta sig ett annat tillstånd och ge uttryck för att de ändrat karaktär och ser på tillvaron annorlunda. Se video här.

Sofiak.se 2021