Rotsystem

Rihzom eller nätverksuppbyggnad menar Gilles Deleuze är en struktur utan hierarkier som organiskt utvecklas. Rihzom kan liknas vid ett rotsystem i naturen. Jag har börjat utforska likheter med naturens utformning och den mänskliga kroppens. Trots människans arbete att isolera oss mot den natur som omger oss så finns likheter med natur och kropp i utformning. Kanske utforskandet av hur våra kroppar är en del av naturen kan få oss att känna ett större ansvar, kanske rent av släktskap?

Akvarell 70×100 cm, ett rotsystem gran.
Påbörjat arbete teckning och akvarell.

Sofiak.se 2024