Utställning Vid Sidan Av Öckerö Utställningshall

Välkomna på Vernissage lördagen den 3:e december kl 12-14 på Öckerö Bibliotek/Utställningshall.

Utställningen Vid Sidan Av tar ett poetiskt och associativt grepp på vardagligheters betydelse för konstruktionen av en människas livsberättelse. Utställningen vill lyfta fram vikten av det vardagliga och hur det bidrar till dynamik, dramatik och rytm i livet.

Men vad skulle hända om det tråkiga och meningslösa försvann ur våra liv? Skulle berättelsen få samma spänst,  energi och innehåll? Det perifiera tar plats i biografin vare sig vi vill eller ej. Poeten Staffan Söderblom säger så här om kråkornas betydelse i människans liv; ” De hör hemma i marginalerna, i landskapets dödlägen.” […] ” Andra djurarter man möter blir på något sätt specialiserade i ens biografi, men inte kråkorna. Tänk om kråkorna höll käften. Vilken röst i människan skulle då tystna?”

De där händelserna vid sidan av de stora viktiga tillfällena, de där stunderna som kanske inte är så spännande eller rent av tråkiga. De tillfällena behandlas i den här utställningen. Precis som att rytmen i en menings sköts av punkter, kommatecken, parenteser så bidrar dessa händelser och föremål till en dramaturgi. De blir en del av biografin.

fil-000-11

Sofiak.se 2024