Granar

Ett motiv som jag återkommit till den senaste tiden är granarna med blottade rotsystem. De svävar i luften och väntar. Vilken typ av jord ska de landa i? Små granplantor som väntar på plantering, vilket ansvar har vi för dem och vad säger de om vår relation till naturen? Ofta är de uppdrivna i plantskolor och har en enorm uppgift i ekonomin då träindustrin har stor betydelse i Sverige. Granen rymmer stor symbolik och har ibland lyfts fram som symbol för nationalism. Vi är beroende av granen på många sätt, ändå behandlas många skogar inte väl och utarmas.

Granarna är skapade med akvarell och teckning.

Sofiak.se 2024