Hierarki

Pågående arbete.

Deleuze beskriver ett tillstånd utan hierarkier där vi bildar ett plant tillstånd tillsammans med andra arter. Oavsett vi önskar eller ej. Ett nätverk i form av ett rizom länkar oss till andra arter, objekt, det som finns runt oss.

We form a rhizome with our viruses, or rather our viruses cause us to form a rhizome with other animals. (Deleuze, Guattari- A Thousand Plateaus )

Sofiak.se 2024